Οι υπηρεσίες μας

±

Η φιλοσοφία μας

Η ομάδα μας
απαρτίζεται από τρεις καθηγητές του εκάστοτε αντικειμένου (φυσική, μαθηματικά, έκθεση) ώστε να κρατάμε την μέγιστη δυνατή ποιότητα

Τα τμήματα μας
Δεν υπερβαίνουν τους τρεις μαθητές ώστε να μπορούμε να κρατάμε εννιαίο επίπεδο μεταξύ των μαθητών στο κάθε τμήμα

Ο χώρος μας
παρέχει ειδικά διαμορφωμένο αναγνωστήριο για τους μαθητές που επιθυμούν να διαβάσουν εκτός σπιτιού αλλά και για αυτούς που δεν ήρθαν διαβασμένοι στο μάθημα τους

Η μέθοδος διδασκαλίας
είναι βαθιά μελετημένη ώστε να παρέχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για όλα τα επίπεδα μαθητών